دانلود فونت انگلیسی Rakkas

در این پست فونت انگلیسی بسیار زیبا و کاربردی Rakkas را آماده دانلود کرده‌ایم.

دانلود

دانلود فونت انگلیسی Playfair Display

در این پست خانواده‌ی فونت انگلیسی بسیار زیبا و کاربردی Playfair Display را آماده دانلود کرده‌ایم. این فونت دارای ۶ وزن می‌باشد که دست طراحان گرافیک را در هنگام طراحی بسیار باز می‌گذارد.

دانلود

دانلود فونت انگلیسی Montserrat Font

در این پست خانواده‌ی فونت انگلیسی بسیار زیبا و کاربردی Montserrat را آماده دانلود کرده‌ایم. این فونت دارای ۱۸ وزن می‌باشد که دست طراحان گرافیک را در هنگام طراحی بسیار باز می‌گذارد.

دانلود

دانلود فونت انگلیسی لورا Lora Font

در این پست خانواده‌ی فونت انگلیسی بسیار زیبا و کاربردی Lora را آماده دانلود کرده‌ایم. این فونت دارای ۴ وزن می‌باشد که دست طراحان گرافیک را در هنگام طراحی بسیار باز می‌گذارد.

دانلود

دانلود فونت انگلیسی لاتو Lato

در این پست خانواده‌ی فونت انگلیسی بسیار زیبا و کاربردی Lato را آماده دانلود کرده‌ایم. این فونت دارای ۱۰ وزن می‌باشد که دست طراحان گرافیک را در هنگام طراحی بسیار باز می‌گذارد.

دانلود

دانلود فونت انگلیسی کارلا Karla Font

در این پست خانواده‌ی فونت انگلیسی بسیار زیبا و کاربردی Karla را آماده دانلود کرده‌ایم. این فونت دارای ۴ وزن می‌باشد که دست طراحان گرافیک را در هنگام طراحی بسیار باز می‌گذارد.

دانلود

دانلود فونت انگلیسی Frank Ruhl Libre

در این پست خانواده‌ی فونت انگلیسی بسیار زیبا و کاربردی Frank Ruhl Libre را آماده دانلود کرده‌ایم. این فونت دارای ۵ وزن می‌باشد که دست طراحان گرافیک را در هنگام طراحی بسیار باز می‌گذارد.

دانلود

دانلود فونت انگلیسی جلا وان Fjalla One Font

در این پست فونت انگلیسی بسیار زیبا و کاربردی Fjalla One را آماده دانلود کرده‌ایم.

دانلود

دانلود فونت انگلیسی کورمورانت Cormorant Font

در این پست خانواده‌ی فونت انگلیسی بسیار زیبا و کاربردی Cormorant را آماده دانلود کرده‌ایم. این فونت دارای ۱۰ وزن می‌باشد که دست طراحان گرافیک را در هنگام طراحی بسیار باز می‌گذارد.

دانلود

دانلود فونت انگلیسی کنسرت وان Concert One Font

در این پست فونت انگلیسی بسیار زیبا و کاربردی Archivo را آماده دانلود کرده‌ایم.

دانلود